Kayyımın imar planına mahkemeden ret

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kayyım yönetiminde olduğu 2022 yılının Ekim ayında yapılan “Kısmi Revizyon İmar Planı” değişikliği mahkemeden döndü. Kayyım yönetimi, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kentte gerçekleştirdiği “toplu açılış” programı öncesinde “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı” kapsamında bir proje hazırladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, proje kapsamında Yalım Mahallesi’nde bulunan 436 Ada 3 Nolu parselin satışı için Artuklu Belediyesi’ne öneride bulundu.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, AK Parti ve HDP’li Belediye Meclis üyeleri, Sağlık Tesis Alanı olan parselin satışına onay vermedi. Dönemin Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mahmut Demirtaş, AK Parti’li meclis üyeleri ile görüşerek, söz konusu alanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında yer alan proje için istendiğini ve talebin meclisten geçirilmesi talimatı verdi. Bunun üzerine aynı talep Artuklu Belediyesi 2022 yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısında yeniden “satış” olarak gündeme sunuldu. Tekrar getirilen teklif bu defa AK Partililerin oylarıyla Meclis’ten geçirilerek, söz konusu parselin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına satılmasına karar verildi.

STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Ancak alanın Sağlık Tesis Alanı olması nedeniyle statüsünün de değiştirilmesi gerekiyordu. Bunun üzerine alelacele hazırlanan Revizyon İmar Planı ile taşınmazın statüsü de değiştirildi. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Diyarbakır Şubesi, kararı mahkemeye taşıdı. ŞPO, Mardin 2’nci İdare Mahkemesine yaptığı başvuruda kararın “kanuna aykırı” olduğunu belirtti. Kayyım yönetimi ise, değişikliğin “kanuna uygun” olduğunu savundu.

MAHKEME: KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL

Mahkeme, kararın “kamu yararına uygun olmadığı” yönünde karar verdi. Mahkeme kararında, bilirkişi raporuna işaret edilerek, “Akbağ-Nur Mahallesi Kısmi Revizyon İmar Planı kapsamında değerlendirilerek Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yalım Mahallesi, 436 ada, 3 nolu parseli de kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım Ölçekli Kısmi Revizyon İmar Planı ile ilgili olarak yukarıda yer verilen bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere; plan onama sınırının usule uygun olarak belirlenmediği, 436 ada 3 nolu parsele getirilen fonksiyonun çevresiyle uyumlu bir fonksiyon olmadığı, Yalım Mahallesi, 436 ada, 3 nolu parsele ait kurum görüşlerinin alınmadığı, dava konusu plan hazırlanırken kamuoyu yoklaması, anket, toplantı çalıştay gibi araştırma yönetimlerinin kullanılmadığı, 436 ada, 3 nolu parsele ilişkin herhangi bir verinin Plan Açıklama Raporunda yer almadığı” ifadelerine yer verdi.

Kararın devamında şu ifadelere yer verildi: “Plan bütünlüğüne uymadığı, plan açıklama raporunda kurum görüşlerine dair bir veriye rastlanmadığı, birbiriyle bağlantısı olmayan mahallelerin aynı planlama kapsamına alınmasının planlama tekniği ve kamu yararı açısından uygun olmadığı, dava konusu 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı’nın 31.07.2015 tarihinde İller Bankası tarafından onaylı eski halihazır haritalar üzerinde çizilmiş olduğu, güncel olmadığı, ez cümle, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarih ve 71557 sayılı kararı ile onaylanan dava konusu Mardin İli, Artuklu İlçesi, Akbağ Mahallesi 1/5000 ölçekli kısmi revizyon imar planının planlama ilkelerine, kamu yararına, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir